Cechy urządzeń gazowych GP:
• stabilna konstrukcja nośna,
• specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylanie w celu zlania zużytego oleju,
• zawór z termostatem umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
• mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) lub płynnym G 30 (propan, lub propano -butan PB),
• obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.
Cechy urządzeń elektrycznych PE:
• stabilna konstrukcja nośna, • specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylanie w celu zlania zużytego oleju – wyjątek patelnia PE 1R ma ręczny przechył misy,
• termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
• świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
• zasilanie: 3 NPE 400V 50Hz,
• obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.